Homiletika – prédikálni tudni kell

Megjelent a kolozsvári EXIT Kiadónál egy nagyszerű szakkönyv/tankönyv/kézikönyv, ami segíthet, támogathat lelkészeket és teológusokat abban, hogy a prédikálás gyakorlatában a Mester nyomába lépjenek ma is.

Szerzők: Ciska Stark és Bert de Leede holland teológusok, lelkészek.
Fordította: Dr. Kocsev Miklós (és kis részben Hermán Mostert Rebekka)
Lektorálta és az eredetivel egybevetette: Hermán Mostert Rebekka, Kelemen Csongor Attila és Téglásy Sándor.

Rövid könyvajánló a borítón:

Dr. Ciska Stark az amszterdami Protestáns Teológiai Egyetem (PThU) gyakorlati-teológiai és homiletikai tanszékének docense, oktatási rektorhelyettese. A Hollandiai Protestáns Egyház (PKN) felszentelt lelkésze.
Dr. Bert de Leede a Hollandiai Protestáns Egyház (PKN) nyugalmazott lelkésze. Korábban a PKN doorni Hydepark Teológiai Szemináriumának rektoraként másokkal közösen felelt a lelkészoktatásért és a lelkésztovábbképzésért.

“Az igehirdetés egyfajta kibontakozás: óvatos kibontása és megmutatása annak, ami már van. Ugyanakkor pontos olvasást és igényes szólást jelent, valamint részletes tanulást és kortárs kommunikációt. Jelen kézikönyvben arról a prédikációs előkészületről írnak a szerzők, amelynek hagyományosan hét fázisa van, az első orientálódástól az utólagos kiértékelésig. Bert de Leede és Ciska Stark újítása az, hogy mindegyik fázist négy, egymást kiegészítő dimenzióból világítják meg. A négy dimenzió: a kulturális kontextus, a teológia, az igehirdető spiritualitása és a prédikálás gyakorlata. A szerzők leginkább abban látják a protestáns igehirdetés erejét, hogy nyitottsággal fordul a kultúra felé, és reményteli várakozással tekint Isten jó szavainak továbbadására. A könyv gazdag tárgyi tudást nyújt, ugyanakkor sok tapasztalati reflexiót és gyakorlatot tartalmaz.”