NRC-recensie van “Geteld, geteld”

Bánffy’s boek is gerecenseerd in nrclux op 20 april 2012 door Györgyi Dandoy.
De volledige tekst staat hier

En een fijn compliment: “Een stijl die in de voortreffelijke vertaling van Rebekka Hermán Mostert zijn bijzondere sfeer behoudt. Op onnavolgbare wijze rijgt Bánffy gevatte dialogen, minutieuze natuurbeschrijvingen, met psychologisch inzicht en medegevoel beschreven romantische liefdesperikelen of naturalistische jachtscènes aaneen.”